Välkommen till Jönköpings Vandrarförening

Vår ambition;
Frisk Luft och Motion

Se vår nya sida "Senaste nytt"
där vi presenterar de senaste nyheterna.


         NYTT HÖSTEN 2021

Vid ev. kommande vandringar gäller följande:


På grund av rådande omständigheter beträffande Corona blir det INGEN SAMÅKNING från torget.
Vi träffas istället på vandringens startplats som anges i programmet.
Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.