Välkommen till Jönköpings Vandrarförening

Vår ambition;
Frisk Luft och Motion

Se vår nya sida "Senaste nytt"
där vi presenterar de senaste nyheterna.


OBS: Årsmöte
19 september kl. 13:00
Föranmälan krävs.
Se info i programmet.


    

   NYTT HÖSTEN 2021

Vid ev. kommande vandringar gäller följande:


På grund av rådande omständigheter beträffande Corona blir det INGEN SAMÅKNING från torget.
Vi träffas istället på vandringens startplats som anges i programmet.
Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.