Välkommen till Jönköpings Vandrarförening

Vår ambition;
Frisk Luft och Motion

Sedan 1983 har vi sett till att skapa hundratals vandringar i Jönköpings län.
Vi bidrar till härliga naturupplevelser, kamratskap, motion och vandringar
i skog och mark under otvungna former.

Välkommen du också!

 
 
Vid kommande vandringar gäller följande:

Obligatorisk anmälan inför varje vandring -
se programmet.

Närmare information om vandring
publiceras cirka en vecka före.

 

Här på hemsidan meddelas ev. förändringar
angående vandringarna.

Vi samlas inför vandringarna på "Västra Torget",
Jönköping om inget annat anges.

 

Vi uppmuntrar till samåkning av miljöskäl och
för att förenkla parkering på vandringsplatsen.

 

Vid ev. samåkning betalar vi 25:-/mil och per bil.
 


Medlemsavgiften är 150:-/år.
Betalas på BG: 546-3799. Ang
e både för- och efternamn.

Maila samtidigt ditt namn, adress, telefonnummer
och mailadress till: liscar@telia.com så att du
kan registreras som medlem och få mera info.