Program

Samset

När: 2023-02-12

Distans: Cirka 10 km
 

OBS: Anmälan till vandringen
till Lisbeth 070-494 01 23 eller
epost: liscar@telia.com

Årsmöte

När: Söndagen 2022 03 12

Distans: Ca 7 km

OBS: Anmälan till vandringen
till Lisbeth 070-494 01 23 eller
epost: liscar@telia.com

Tofteryd

När: 2023-03-26

Distans: Cirka 10 km

OBS: Anmälan till vandringen
till Lisbeth 070-494 01 23 eller
epost: liscar@telia.com

Häggeberg

När: 2023-04-16

Distans: Cirka 10 km

OBS: Anmälan till vandringen
till Lisbeth 070-494 01 23 eller
epost: liscar@telia.com

Forserum

När: 2023-05-07

Distans: Cirka 10 km

OBS: Anmälan till vandringen
till Lisbeth 070-494 01 23 eller
epost: liscar@telia.com

Åsens by

När: 2023-05-28

Distans: Cirka 10 km

OBS: Anmälan till vandringen
till Lisbeth 070-494 01 23 eller
epost: liscar@telia.com

12

 

OBS! ALLA VANDRINGAR SKER PÅ EGEN RISK

Vid samåkning betalar vi 25:-/mil och bil när Folkhälsomyndigheten tillåter samåkning.