Program

Taberg

När: Söndagen 2020-04-19

Distans: Ca 10 km

Avresa: Kl. 09:30 från Västra Torget

Hornsjön

När: Söndagen 2020-05-10

Distans: Ca 11 km

Avresa: Kl. 09:15 från Västra Torget

Bunn

När: Söndagen 2020-05-31

Distans: Ca 10 km

Avresa: Kl. 09:15 från Västra Torget

Kvällsvandring, Vattenlednings-parken

När: Söndagen 2020-06-10

Distans: Ca 8 km

Avresa: Kl. 18:15 från Västra Torget

OBS! ALLA VANDRINGAR SKER PÅ EGEN RISK

Vid samåkning betalar vi 25:-/mil och bil

Frivillig avgift 10:- vid våra vandringar