OBSERVERA: Vid årsmötet 10 mars, 2024, går vi en tur
på ca 7 km före mötet. Själva årsmötet börjar kl 13:00.
Ni är varmt välkomna att delta i båda aktiviteterna.

Samlingsplats inför vandringen är kl 10:00 vid "Siebos AB"
på Yttre Ljungarumsvägen 121. Vi kan använda deras
parkeringsplats denna dag.

Ingen samåkning sker från Västra Torget vid detta tillfälle.

 

 


Sedan 1983 har vi sett till att skapa
hundratals vandringar i Jönköpings
län.Vi bidrar till härliga
naturupplevelser, kamratskap,
motion och vandringar i skog och
mark under otvungna former.

Välkommen du också!

 

Vi samlas inför vandringarna på Västra Torget,
Jönköping om inget annat anges.

Vid ev. samåkning betalar vi 25:-/mil och bil.